Energieffektivitet inom industrisektorn

Energikostnaden är ett mått på den mängd energi som förbrukas och används för att producera en produkt eller tjänst. Till exempel, för ett elbolag att ta ut en privatkund som använder bara en liten mängd el, skulle den genomsnittliga elkostnaden betraktas som en låg energikostnad.

Energieffektivitetsklassen (EER) är ett annat mått på energieffektivitet inom en industri. EER är en procentsats som visar hur effektiv en industri är när det gäller energianvändning. Den ger information om hur mycket energi som används av en industri i förhållande till dess årliga intäkter. Det är viktigt att notera att det finns två typer av priser – Genomsnitt och Marginal. Genomsnittet är branschgenomsnittet och Marginal är det belopp som skulle användas om en industri var helt energioberoende. Ju högre EER, desto mer energieffektiv är industrin. Ju högre EER är, desto dyrare blir energin.

De företag som utgör denna industri är mycket mer energieffektiva än de branscher som har ett brett utbud av företag och individer. Branschkunder är inte nödvändigtvis “bottom-line” orienterade. De kan faktiskt vara mycket mer oroade över sin finansiella ställning och hur den kommer att påverka dem i framtiden. Detta kan resultera i att vissa organisationer använder många olika verktyg för att öka sin vinst, och därför är de “mycket energieffektiva.”

Miljöpåverkan

Resultaten av energianvändningen kan användas för att mäta hur mycket energi som används av miljön och vilken inverkan den har på miljön. Denna information kan användas för att fastställa hur en industris verksamhet påverkar miljön. När det gäller företag, deras energikostnad och prestanda (ECP) Program är utformat för att hjälpa dem att mäta deras bransch känslighet effektivitet och framsteg mot att uppfylla branschstandarder. Målen för programmet är att öka företagens resultat och minska deras ECP. ECRP är en del av en bredare strategi som syftar till att minska företagens miljöpåverkan. Environmental Rating Service är en amerikansk myndighet. Det administrerar också miljöklassningssystemen för energieffektivitet samt tillhörande system för energikostnader och energiprestanda.

Detta är en bra sida industritorg.se om industri.