Sjuksköterska lön – frågor och svar

Vad har en sjuksköterska i lön? Varför tjänar dom så lite? Har en sjuksköterska en dålig lön?

Det här är frågor som en sökmotor ger som förslag vid en sökning på ”sjuksköterska lön”. I den här texten tar vi några av frågorna – och utvecklar svaren.

Sjuksköterska lön – hur mycket?

Medianen för en sjuksköterska var, under det gångna året (2021), omkring 37 500 kronor i månaden. Nivån varierar naturligtvis beroende på flera faktorer. En av dom faktorerna är om du arbetar i offentlig eller privat sektor. Sköterska som hade en privat arbetsgivare tjänade mer än 5 000 kronor mer i månaden (median).

Nyutexaminerade tjänar lite mindre – och erfarna tjänar mer.

Varför tjänar dom så lite?

För ett par år sedan fick debatten om sköterskelönerna stort utrymme i media. Med en median på 37 500 kronor i månaden tjänar dom idag mer än medianen i Sverige, som ligger på omkring 33 200 kronor. Om dom tjänar lite eller inte är givetvis upp till debatt – det råder säkerligen delade meningar i den frågan.

Har en sjuksköterska dålig lön?

Som nämnt i frågan ovan – om det är en dålig lön eller inte är subjektivt och får värderas mot framför allt arbetsinsatser och utbildningen, som är tre år på heltid. Arbetet innebär ofta arbete på kvällar och helger, vilket kanske gör det svårt att jämföra med andra yrken som kräver legitimation och treårig utbildning. Obekväma arbetstider ger nästan alltid mer betalt, oavsett vilket yrke det är frågan om.

Vilka tjänar mest i yrket?

Enligt en vårdtidning, som granskat de bäst betalda sköterskorna i yrket (topp fem procent), så finns det vissa kännetecken för dom som tjänar mest:

  • Bor i Stockholm. Det är mer sannolikt att dom bor i Stockholm än någon annanstans.
  • Äldre. Dom är ofta äldre – 70 procent av de fem procent bäst betalda är 55 år eller äldre.
  • Ansvar och kompetens. En sjuksköterska som har stort ansvar, eventuellt även över andra anställda.

Det finns ungefär 3 400 personer i den gruppen, och lönerna ligger som högst på runt 60 000 kronor i månaden, och som lägst på 38 000 kronor i månaden. Andra faktorer som kan påverka lön är till exempel förhandlingsförmåga och hur ofta man byter jobb.