Hur man blir journalist

En journalist undersöker och presenterar information som en nyhetsartikel, vanligtvis via tidningar, tidskrifter, radio eller tv. Deras arbete är viktigt för allmänheten eftersom de hjälper till att hålla folk informerade om lokala, nationella och internationella händelser.

Söker du extra information om journalist? Klicka för mer information om detta.

Hur man blir journalist

Det finns många vägar till journalistik, från universitetsexamen till relevant arbetslivserfarenhet och skrivtävlingar. En examen i engelska eller journalistik är att föredra, även om en rad andra ämnesområden kan vara acceptabla.

Kvalifikationer, färdigheter och ansvarsområden

En journalist måste ha ett brett spektrum av färdigheter och förmågor för att kunna utföra jobbet på ett bra sätt. Dessa inkluderar kritiskt tänkande, forskning, intervjuer och skrivande. De måste också ha förmågan att snabbt och effektivt kommunicera sina idéer på ett sätt som får publiken att vilja lyssna eller läsa mer.

Nyheterna utvecklas ständigt, och journalister måste vara beredda att jaga breaking stories när de inträffar. De måste också hålla snäva deadlines och se till att de får den mest korrekta och aktuella informationen.

Rapportering, läsning och skrivning

En bra reporter kan göra eller bryta en historia. De måste kunna förmedla sin information på ett enkelt och kortfattat sätt, samtidigt som de måste kunna införliva personliga berättelser från källor som hjälper till att humanisera innehållet i deras artiklar.

Den tidigaste kända nyhetsprodukten, ett blad som kallades Acta Diurna, publicerades i det antika Rom. Det dokumenterade offentliga tal och andra händelser. Det sades vara från före 59 f.Kr.

Nyheterna utvecklas ständigt, och journalister måste vara beredda att jaga nyheter när de inträffar

Vad gör en redaktör?

En desk editor övervakar redigeringen av en publikation, oavsett om det är en bok, en tidskrift eller en tidning. Han eller hon bestämmer vad som ska publiceras genom att utvärdera bidrag från skribenter, läsa innehåll, kontrollera fakta och datum, skriva om texter för att de ska bli tydligare och ordna sidlayouter av skriftliga verk och fotografier.

Deskredaktörer är ansvariga för att se till att varje nummer av en publikation är fritt från fel, i enlighet med publiceringsstandarder och i linje med publikationens hus-stil. De arbetar ofta under press och måste ha en stark kommunikationsförmåga för att se till att allt som kommer över redaktionen är korrekt.

Som ledare för ett team av juniora redaktörer utför redaktionsredaktörer ofta många uppgifter själva men delegerar andra till assistenter. Förutom att leda personalen har denna ledande redaktör ansvar för att se till att varje publikation som kommer ut från kontoret är felfri och följer publikationens stil.

Rollen som skrivbordsredaktör kräver en passion för språk, ett skarpt öga för detaljer och förmågan att kommunicera tydligt med skribenter. Den är idealisk för dig som har en examen i engelska, journalistik eller kommunikation och som tycker om att sätta ihop ord så att de blir begripliga.

Jobbbeskrivning: Den nationella redaktionen på The New York Times söker en dagredaktör, en tjänst som kräver styrka i alla skeden av redigeringsprocessen. Den här personen måste kunna trivas i den snabba miljön med breaking news, ha ett öga för vad som kan bli en kraftfull nationell berättelse och vara en lagspelare.