Konferens och mötesnyheter

Vi brinner för konferensnäringen och har kontinuerlig bevakning av vad som händer! Denna webbplats är en del i vårt försök att förmedla information om möten, event, konferenser och händelser som rör detta. Utbudet har växt snabbt under de senaste åren och det finns i dagsläget betydligt fler mötesplatser än för bara några år sedan! Många av de slott och herrgårdar som går att hitta runt om i landet, har anpassats och renoverats för att kunna ta emot mötesgäster. Samtidigt har både hotell och kontorsnätverk ansträngt sig kraftigt för att kunna erbjuda rum.

Att mötas är kärnan inom affärer och det fysiska mötet är ännu i fokus trots många digitala alternativ som underlättar samarbeten. Den tekniska utvecklingen bör inte ses som en konkurrent till fysiska möten, utan som ett verktyg vilket kompletterar detta. Vi kan många gånger se hur fysiska möten interagerar genom videolänkar som nu blivit vanligt i de flesta mötesrum. Den lokala träffen mellan aktörer inom en bransch eller ett företag, är dock opåverkad av denna trend.

Hitta anläggningar

Det finns ett stort antal konferensanläggningar både i städer som Stockholm och Göteborg men också på mindre orter. Det går att se en trend där allt fler väljer att lämna staden bakom sig när det blir tid för konferens. Istället söker man sig ut till landet eller stadsnära områden med lugn och stillhet. Flertalet är ansedda som mycket bra konferensplatser även om det givetvis finns skillnader mellan de många alternativen.

För att hitta rätt mötesplats för den konferens som skall bokas, kan det vara bra med hjälp på traven! Här kan ni finna information om många av de bästa anläggningar som går att finna i landet!