Krydda er konferens på Lidingö

Har du ansvaret för att planera företagets konferens? Enligt en artikel i Wall Street Journal uppgav amerikanska chefer att det fanns en besparing på 80 procent att göra, av den tid som slösades bort under möten och konferenser. För denna besparing skulle två saker krävas: att man på förhand tog fram en agenda, samt att man började och slutade i tid. Därför är dessa bägge punkter särskilt viktiga när du planerar inför en konferens.

Alla som någon gång har deltagit på en konferens vet dock att de kan vara molande tråkiga om de inte har de rätta kryddorna. Därför räcker det sällan att ha en välplanerad agenda och hålla start- och sluttider. Här får du några tips som ger er konferens på Lidingö den rätta kryddan.

Börja konferensen med en isbrytare eller uppvärmningsaktivitet. Det har ingen betydelse om det möte, den presentation eller den utbildningssession du har planerat är lång eller kort. Börja med en isbrytare, till exempel en fråga som får deltagarna att fundera och prata med varandra. Ställ gärna en fråga som får deltagarna att höja handen. Hur lång din isbrytare bör vara beror på hur lång din session är.

Använd dig av olika presentationsmetoder. Om alla föreläsare talar till deltagarna på det sätt som är vanligast vid föreläsningar, kommer även de intresserade deltagarna snart känna sig uttråkade. Be istället deltagarna att diskutera i mindre grupper. Använd dig gärna av olika material som tvingar deltagarna att använda sig av såväl synen som hörseln, såsom videoklipp, bildspel, bilder och PowerPoint-presentationer. Ta gärna med dig rekvisita om så är möjligt, för att ytterligare visualisera det ämne du talar om.

Uppmuntra deltagarna att ställa frågor. Genom att uppmuntra frågor från deltagarna kan du få i stånd en dialog. Be deltagarna att i förväg skriva ner sina frågor, så väl som under själva sessionen. Om en fråga inte kan få ett omedelbart och korrekt svar, bör du be att få återkomma när du har svaret. Frågor som drar ut på tiden bör schemaläggas till en annan session.

Formulera noggrant konferensens agenda. När du tar fram en agenda för konferensen bör du identifiera de behov och intressen som majoriteten av deltagarna har. Börja med goda nyheter som får deltagarna på gott humör. Fördela de nödvändiga punkterna på agendan på ett sätt som inte gör att deltagarna slutar lyssna mot slutet av konferensen, eller tror att de sista punkterna är mindre viktiga.