Mötesformer

Idag sköter vi i princip allting från våra datorer, telefoner och surfplattor. Vi kan beställa hem mat för hela veckan genom några klick, vi kan handla kläder och skor, mediciner och tvål, resor och presenter. Vidare kan man utnyttja dejtingtjänster och Facebook och andra sociala forum. Man behöver inte ens gå utanför dörren för att sköta livet. Detsamma gäller för mycket av det som sköts på ett företag. Det finns dock en outnyttjad resurs i moderna mötesformer som handlar om att sköta mötena via videokonferens.

Videokonferens

Många ser videokonferens som krångligt och alldeles för modernt och opersonligt medan andra uppskattar det och använder sig av videokonferens hela tiden. Ofta är det de yngre personerna som använder sig av denna mötesform då de är mindre rädda för teknik och då de ofta kan otroligt mycket mer om teknik än vad de äldre generationerna kan. De äldre är tvungna att lära sig ett nytt sätt att tänka om de ska kunna utnyttja de nya och moderna lösningarna och det är inte alla som anser att det är värt den tid och möda det går åt.

Spara pengar och miljö

Genom att hålla möten via datorn så sparar man in de pengar som hade gått åt till resor till och från konferenser. Man sparar även in mycket på miljön genom att vare sig åka tåg, flyg, buss eller bil till möten. Även här är det många ungdomar som håller sig mer framme än vad de äldre generationerna gör då de yngre generationerna i allmänhet är mer miljömedvetna.

Utvärdering och diskussioner

Man kan se att det kommer bra resultat när man låter mötena avslutas med diskussioner och utvärderingar eftersom detta dels gör att alla känner sig delaktiga dels så kan man se vad som behöver förbättras inför nästkommande möte. Att ta allas åsikter på allvar är viktigt då detta gör att alla i gruppen känner sig mer viktiga för helheten. Det senaste inom konferens finns på mötesbranschen.se, sidan för dig som vill fördjupa dig och hålla dig uppdaterad om det senaste som händer i mötesbranschen och kring konferenser.